Algemene voorwaarden

1 – Algemeen

1-1 Bij het plaatsen van een bestelling op de Stralend Sevilla webshop, gaat de klant akkoord met de algemene voorwaarden.
1-2 Het recht ligt bij Stralend Sevilla om de algemene voorwaarden te wijzigen.
1-3 Afbeeldingen, gegevens en kleuren op de Stralend Sevilla webshop zijn indicaties en kunnen geen aanleiding zijn voor een schadevergoeding of ontbinding van de koopovereenkomst.

2 – Productinformatie

2-1 De productinformatie is een indicatie en geeft geen aanleiding tot schadevergoeding of ontbinding van de koopovereenkomst.

3 – Bestelling, overeenkomst, betaling en levering

3-1 Een koopovereenkomst tussen Stralend Sevilla en de klant komt tot stand wanneer de klant een bestelling heeft geplaatst en de bestelling is verstuurd door Stralend Sevilla.
3-2 Nadat Stralend Sevilla een bestelling heeft ontvangen, krijgt de klant per e-mail een opdrachtbevestiging.
3-3 Stralend Sevilla heeft het recht een bestelling of opdracht zonder opgave van reden te annuleren.
3-4 Een betaling vindt plaats door overboeking per bank, iDEAL, MisterCash of PayPal. Indien er voor overboeking per bank gekozen wordt, dient de betaling binnen 14 kalenderdagen na bestelling voltooid te zijn. Vervolgens wordt de bestelling naar de klant verstuurd. Wanneer de betaling niet binnen 14 kalenderdagen dagen binnen is, wordt de bestelling zonder berichtgeving geannuleerd.

4 – Prijzen

4-1 Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW.
4-2 Alle prijzen op de Stralend Sevilla webshop zijn onder voorbehoud van zetfouten.

5 – Klantgegevens

5-1 Bij bestelling worden de klantgegevens opgenomen in het Stralend Sevilla bestand. Deze worden niet verstrekt aan derden.

6 – Klachten

6-1 De klant dient bij ontvangst via e-mail de artikelen te controleren. Wanneer het artikel verkeerd of incompleet is, kan de klant dit per e-mail melden aan Stralend Sevilla door een e-mail te versturen naar info@stralendsevilla.nl.
6-2 Als de klacht van de klant gegrond wordt bevonden, vervangt Stralend Sevilla het artikel kosteloos.

7 – Overmacht

7-1 Stralend Sevilla is niet aansprakelijk wanneer een verbintenis niet kan worden nagekomen door overmacht.
7-2 Onder overmacht vallen een vreemde oorzaak/omstandigheid, vertragingen door leveranciers, internetstoring (ook bij e-mailverkeer), moeilijkheden in het vervoer, werkstakingen, overheidsmaatregelingen, nalatigheid van leveranciers/fabrikanten, ziekte van personeel.
7-3 Stralend Sevilla heeft het recht om in het geval van overmacht de verplichting op te schorten of te ontbinden. In deze gevallen is Stralend Sevilla niet aansprakelijk en is het behouden schadevergoeding te betalen.

Opgemaakt te Valencia per 23 oktober 2015

Comments are closed.